Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej, w zakresie wykorzystania komputerowego wspomagania projektowania i organizacji procesów wytwarzania

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 10.05.2022 r.

Termin składania dokumentów: 10.06.2022 r. -24.06.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: –

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej wpłynęły dokumenty 2 kandydatów. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym komisja uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia wskazanych kryteriów. W związku z powyższym komisja konkursowa nie rekomenduje żadnego kandydata do zatrudnienia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW

29-06-2022 14:03
pgrzegrzolka