Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Ekonometrii i Statystyki.

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Instytucie Ekonomii
i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Ekonometrii
i Statystyki.

 

Data ogłoszenia konkursu: 07.02.2022

Termin składania dokumentów: 08.03.2022

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: –

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki wpłynęły dokumenty 1 kandydata. Na podstawie analizy przesłanych dokumentów oraz ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym komisja uznała, że kandydat nie spełnia wskazanych kryteriów. W związku z powyższym komisja konkursowa nie rekomenduje kandydata do zatrudnienia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

Dr hab. Mariusz Hamulczuk

19-05-2022 13:29
Maria Pluta