Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

 

Data ogłoszenia konkursu: 27.07.2022 r.

Termin składania dokumentów: 19.09.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.09.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

 

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osobę stwierdza, że Pan dr Maciej Adamowski spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu.

Dokumenty złożone przez kandydata są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydat spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie dr Macieja Adamowskiego na w/w stanowisku na umowę o pracę, na czas określony (12 miesięcy).

 

Przewodniczący komisji

Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska Piekarska

28-09-2022 12:52
trusinski