Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Logistyki SGGW w Warszawie.

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Logistyki SGGW
w Warszawie.

Termin ogłoszenia / składania dokumentów: 07.06.2022 r. – 07.07.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Kandydat nr 1, Pani dr Teresa Gądek – Hawlena

Uzasadnienie:

W dniu 12.07.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Logistyki, w Instytucie Ekonomii
i Finansów. Komisja na podstawie złożonej dokumentacji stwierdziła, że Kandydat nr 1, spełnia przewidziane statutem wymogi formalne i merytoryczne do ubiegania się o stanowisko adiunkta naukowo – dydaktycznego.

Kandydat nr 2,  nie spełnia kilku wymogów formalnych, m.in. odnotowano brak opinii z ostatniego miejsca pracy, brak wygłoszonego referatu naukowego na seminarium Katedry Logistyki, brak kompletnego wykazu osiągnięć naukowych wraz z zestawieniem liczbowym.

W związku z powyższym Komisja rekomenduje do  zatrudnienia dr Teresy Gądek – Hawleny na stanowisko adiunkta naukowo–dydaktycznego w Katedrze Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Dr hab. Mariusz Hamulczuk

01-08-2022 10:36
Maria Pluta