Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Finansów SGGW w Warszawie

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Finansów SGGW
w Warszawie.

Termin ogłoszenia / składania dokumentów: 08.06.2022 r. – 08.07.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: –  

Uzasadnienie:

W dniu 15.07.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Finansów, w Instytucie Ekonomii
i Finansów. Komisja na podstawie złożonej dokumentacji stwierdziła, że zgłoszony Kandydat nie spełnia wszystkich, wymienionych w konkursie warunków. W związku
z tym Komisja podjęła decyzję o nie rozstrzygnięciu konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Dr hab. Mariusz Hamulczuk

01-08-2022 10:24
Maria Pluta