Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Finansów / rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta  badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Finansów / rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza

Termin ogłoszenia /składania dokumentów: 10.11.2022 r. – 10.12.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: NIE

Uzasadnienie:

W dniu 14 grudnia 2022 r. zebrała się Komisja Konukursowa, która dokonała weryfikacji złożonych dokumentów oraz na ich podstawie przeprowadziła ocenę osiągnięć badawczo – dydaktycznych kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Finansów w Instytucie Ekonomii i Finansów.

Komisja na podstawie złożonej dokumentacji stwierdziła, że Kandydat nie spełnia wymienionych i koniecznych do spełnienia w konkursie warunków. W związku z tym konkurs ten nie został rozstrzygnięty.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

– Dr hab. Mariusz Hamulczuk

15-12-2022 14:11
Maria Pluta
15-12-2022 15:09
Maria Pluta