Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Finansów / finanse publiczne, prawo finansowe

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Finansów / finanse publiczne, prawo finansowe

Termin ogłoszenia /składania dokumentów: 10.11.2022 r. – 10.12.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 0

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: NIE

Uzasadnienie:

W dniu 14 grudnia 2022 r. zebrała się Komisja powołana do rozstrzygnięcia konkursu, która w związku z brakiem zgłoszonych kandydatów, konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego uznała za nierozstrzygnięty.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

– Dr hab. Mariusz Hamulczuk

15-12-2022 14:10
Maria Pluta
15-12-2022 15:10
Maria Pluta