Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Ekonometrii i Statystyki

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Ekonometrii i Statystyki

Termin ogłoszenia /składania dokumentów: 31.10.2022 r. – 30.11.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: TAK

Uzasadnienie:

W dniu 9 grudnia 2022 r. zebrała się Komisja powołana do rozstrzygnięcia konkursu, która dokonała weryfikacji złożonych dokumentów oraz na ich podstawie przeprowadziła ocenę osiągnięć badawczo – dydaktycznych kandydatki. Komisja stwierdziła, że Kandydatka spełnia wymienione w konkursie warunki.

W związku z tym rekomenduje dr Agnieszkę Tekień do zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

– Dr hab. Mariusz Hamulczuk

27-12-2022 10:26
Maria Pluta