Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Nanobiotechnologii

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Nanobiotechnologii

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nanobiotechnologii

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 08.03.2022 r.

Termin składania dokumentów: 30.04.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.05.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 3

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez  osoby stwierdza, że Pani dr Malwina Sosnowska jako jedyna spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu.

Dokumenty złożone przez kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawartym w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie dr  Malwiny Sosnowskiej na w/w stanowisku na umowę o pracy, na czas nieokreślony.

12-05-2022 12:54
trusinski