Wyniki konkursu na asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 20.05.2022 r.

Termin składania dokumentów: 20.06.2022 r. – 04.07.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 0

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: 0

Komisja Konkursowa, na posiedzeniu w dniu 06.07.2022 r. stwierdziła, że na konkurs nie zgłosił się żaden kandydat.

13-07-2022 12:04
ugudanowska