Wyniki konkursu na asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, Instytut Nauk o Żywności

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022. poz. 574)

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Technologii Tłuszczów  i Koncentratów Spożywczych

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 21.04.2022 r.
Termin składania dokumentów: 20.05.-05.06.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.06.2022 r.
Liczba zgłoszeń: 3

 

Uzasadnienie:


Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego konkursu na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w Zakładzie Technologii Tłuszczów  i Koncentratów Spożywczych wpłynęły trzy oferty.

Dokumenty złożone przez jednego z kandydatów są niekompletne i nie spełniają wymagań, stawianych kandydatom, zawartych w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Pozostałe dwie oferty spełniają wymagania, stawiane kandydatom, zawarte w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja rekomenduje zatrudnienie na zasadach umowy o pracę Panią Monikę Fedko na w/w stanowisku.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

prof. dr hab. Mirosław Słowiński

 

07-06-2022 15:07
ajackowska
07-06-2022 15:11
ajackowska