Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej, Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Data ogłoszenia konkursu: 26.07.2021 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca:
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego,
Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 26.07.2021 r. – 06.09.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.09.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 2
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 07.09.2021 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej wyłoniła jednego kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystenta, spełniającego wymagania formalne i merytoryczne.

Kandydat uzyskał jednomyślne poparcie Komisji Konkursowej, która wnioskuje o jego zatrudnienie w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego.

09-09-2021 14:20
Krzysztof Szwejk