Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego – wentylacje i klimatyzacja

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie: wentylacje i klimatyzacja

Data ogłoszenia konkursu: 27.07.2021 r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Termin składania dokumentów: 27.08.2021 r. – 10.09.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 24.09.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 0

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

 

Komisja Konkursowa, na posiedzeniu w dniu 13.09.2021 r. stwierdziła, że na konkurs nie zgłosił się żaden kandydat.

 

23-09-2021 14:30
ugudanowska