Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności

zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zmianami)

 

 

 

Data ogłoszenia konkursu: 12.05.2021 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 11.06-24.06.2021r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.06.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 1

Uzasadnienie:

 

Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego przez Dyrektora INoŻ konkursu na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w  Katedrze Chemii wpłynęła jedna oferta Pani mgr inż. Rity Brzezińskiej.

Dokumenty złożone przez Panią Ritę Brzezińską są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie mgr inż. Rity Brzezińskiej na zasadach umowy o pracę na w/w stanowisku na czas nieokreślony.

 

28-06-2021 13:32
Krzysztof Szwejk