Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji,

Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Data ogłoszenia: 17.05.2021 r

Termin składania ofert: 15.06-29.06.2021r

 Liczba zgłoszeń:  2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr inż. Marta Plichta

Uzasadnienie:

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyło  się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, przewodnicząca Komisji, dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW – kierownik Katedry Badań Rynku Żywności i Konsumpcji, prof. dr hab. Dominika Guzek – Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka, dr hab. Wacław Laskowski, prof. SGGW, dr hab. Jerzy Gębski.

Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od dwóch osób. Kandydatura jednej osoby nie spełniała wymagań. Na podstawie uzyskanych informacji Komisja Konkursowa pozytywnie zarekomendowała na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego panią mgr inż. Martę Plichta. Kandydatka spełnia wszystkie wymagania stawiane w konkursie, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnej, z wykorzystaniem analiz statystycznych, opublikowanie artykułów w czasopismach indeksowanych na liście JCR oraz otwarty przewód doktorski (praca doktorska w końcowej fazie realizacji). Dodatkowo pani mgr Marta Plichta złożyła pracę doktorską, bazującą na cyklu jednotematycznych artykułów. Druga Kandydatura nie spełnia wymagań stawianych w konkursie tj. doświadczenie realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnej, z wykorzystaniem analiz statystycznych, umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim oraz otwarty przewód doktorski.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

 

06-07-2021 09:57
Krzysztof Szwejk