Wynik konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

Data ogłoszenia: 22.07.2021 r.
Termin składania ofert: do 01.09.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: nie dotyczy

Komisja Konkursowa w składzie:

– prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz –  Przewodnicząca Komisji,
– dr hab. Marcin Ratajczak –  Sekretarz Komisji,
– prof. dr hab. Henryk Runowski – Członek Komisji,
– dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW – Członek Komisji,

Uzasadnienie:

Na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów, Komisja Konkursowa, jednomyślnie stwierdziła, że żaden z kandydatów nie spełnia wszystkich wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu dotyczącym konkursu. W związku z powyższym konkurs został zamknięty, bez przechodzenia do drugiego etapu.

 

Komisja Konkursowa

13-09-2021 11:43
Krzysztof Szwejk