Wynik konkursu na stanowisko adiunkta badawczego-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii

 

Data ogłoszenia: 23.04.2021 r

Termin składania ofert: 7.06.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 3

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Mateusz Matuszkiewicz

Uzasadnienie:

W dniu 9.06.21 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Dyrektor Instytutu Biologii, przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Wojciech Pląder – Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii, dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska profesor SGGW – kierownik Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska – członek Komisji, inż. Marta Sarzyńska – Sekretarz Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 3 osób. Osoby złożyły dokumenty poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osoby, wezwała w dniu 15.06.2021 na rozmowę kwalifikacyjną  dr Mateusza Matuszkiewicza Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydat spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pana dr Mateusza Matuszkiewicza na pełny etat na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

07-07-2021 12:49
Krzysztof Szwejk