Wynik konkursu na stanowisko adiunkta badawczego-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii

 

Data ogłoszenia: 23.03.2021 r

Termin składania ofert: 23.04.2021-06.05.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 4

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Małgorzata Gutkowska-Stronkowska

Uzasadnienie:

W dniu 10 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:
prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Dyrektor Instytutu Biologii, przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Wojciech Pląder – Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii, dr hab. Edyta Zdunek-Zastocka, dr inż. Sławomir Orzechowski – kierownik Katedry Biochemii
i Mikrobiologii, mgr Marta Sarzyńska – Sekretarz Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 4 osób. Trzy osoby złożyły dokumenty poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osoby, wezwała w dniu 11.05.2021 na rozmowę kwalifikacyjną dr Małgorzatę Gutkowską-Stronkowską oraz
Dr Paulinę Wilczyńską. Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że dr Małgorzata Gutkowska-Stronkowska spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu
i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani dr Małgorzaty Gutkowskiej-Stronkowskiej na pełny etat na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii.

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

23-06-2021 10:04
Krzysztof Szwejk