wynik konkursu na stanowisko adiunkta – architektura krajobrazu

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie: uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe planowania przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu

Data ogłoszenia konkursu: 27.07.2021 r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Termin składania dokumentów: 27.08.2021 r. – 10.09.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 24.09.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa, na posiedzeniu w dniu 13.09.2021 r., po rozpatrzeniu złożonej przez Kandydatkę do zatrudnienia dokumentacji stwierdziła, że kandydatura dr inż. arch. kraj. Magdaleny Wojnowskiej-Heciak spełnia wymagania formalne
i merytoryczne konkursu. Komisja w głosowaniu jawnym jednomyślnie zarekomendowała dr inż. arch. kraj. Magdalenę Wojnowską-Heciak do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

23-09-2021 14:23
ugudanowska