Stypendysta (-tka)/ Doktorantka(-tka) w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka

Nazwa i opis projektu badawczego:

Rola bakterii fermentacji mlekowej pochodzących z żywności w neuroprotekcji poprzez utrzymanie homeostazy dolnego odcinka przewodu pokarmowego człowieka

W ostatnich latach mikrobiota jelitowa została uznana za istotny czynnik w rozwoju mózgu ze względu na połączenie, które zidentyfikowano pomiędzy jelitami a mózgiem, zwane „osią mózgowo-jelitową”. Modulacja mikrobioty poprzez suplementację probiotykami może wpływać na funkcje poznawcze. Jednak zdolność bakterii probiotycznych i składników żywności do wpływu na ugruntowaną mikrobiotę jelitową nie została jeszcze wystarczająco poznana. Mikrobiata jelitowa, poprzez udział w procesach metabolicznych, ma istotny wpływ na metabolizm całego organizmu. Równowaga mikrobiomu jest niezbędna do utrzymania zdrowia gospodarza. Uważa się, że u osób, u których liczba pewnych grup mikroorganizmów jest zbyt mała, korzystne może być celowe podawanie probiotyków. Autor projektu badawczego stawia zatem pytania: Czy szczepy bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus z własnej kolekcji są zdolne do modulowania mikrobioty jelitowej? Czy badane bakterie Lactobacillus lub ich metabolity mogą odgrywać rolę neuroprotekcyjną? Celem projektu jest określenie zdolności bakterii Lactobacillus, wyizolowanych z żywności do neuroprotekcji dzięki modulacji mikrobioty jelitowej i produkcji metabolitów, które zostaną zbadane z wykorzystaniem modelu symulatora ludzkiego ekosystemu jelitowego (SHIME®).

Podjęte badania dostarczą nowej wiedzy na temat roli bakterii Lactobacillus wyizolowanych z żywności w działaniu neuroprotekcyjnym oraz utrzymaniu homeostazy przewodu pokarmowego człowieka, w szczególności pozwolą zidentyfikować szczepy produkujące krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe SCFA, GABA i szczepy o właściwościach anty-oksydacyjnych i immunomodulujących.

Projekt finansowany przez NCN, Nr: 2021/43/O/NZ9/02468;

Kierownik projektu: dr hab. Dorota Zielińska, profesor SGGW.

Opis stanowiska:

Stypendysta (-tka)/ Doktorantka(-tka)
Miejsce pracy: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie eksperymentów i prac badawczych laboratoryjnych dotyczących poszczególnych etapów prac w projekcie;
 • Zarządzanie danymi – zbieranie danych z prac laboratoryjnych, przygotowywanie zbiorów danych, zarządzanie przechowywanie zbiorów danych; wstępne przetwarzanie i udział w analizie danych;
 • Przygotowywanie referatów konferencyjnych i pierwszych wersji roboczych prac naukowych, a także raportów z przeprowadzonych prac.

Wymagania:

 • Tytuł magistra w kierunku technologia żywności, biotechnologia, biologia lub nauk pokrewnych, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej SGGW;
 • Doświadczenie w pracy badawczej (minimum roczne);
 • Praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, w tym biologii molekularnej i analizy mikrobiologicznej. Znajomość Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;
 • Umiejętność zastosowania technik statystycznych do analizy danych eksperymentalnych;
 • Dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Wiedza z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących zakupów obowiązujących w SGGW będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Umowę stypendialną na okres 48 m-cy,
 • Stypendium doktoranckie w miesięcznej wysokości: 5 tys. zł brutto brutto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej, 6 tys. zł brutto brutto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dorota_zielińska@sggw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

CV naukowe zawierające w szczególności opis osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) oraz opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.

Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra w kierunku technologia żywności, biotechnologia, biologia lub inne pokrewne.

Kryteria formalne:

Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 70% oceny,

Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych – 30% oceny.

Termin nadsyłania aplikacji: 25 sierpnia 2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 września 2022
Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022

Skład Komisji Konkursowej:
dr hab. Dorota Zielińska, profesor SGGW – Przewodnicząca Komisji;
dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska – Sekretarz komisji;
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – Członkini komisji

Dodatkowe informacje:
Link do regulaminu NCN

• Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.
• Kandydat rekomendowany do zatrudnienia w poniższym konkursie jednocześnie przechodzi rekrutację do Szkoły Doktorskiej na SGGW.
• Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem dorota_zielinska@sggw.edu.pl

15-07-2022 15:45
aorzechowska