Starszy referent techniczny w laboratorium chemicznym

Starszy referent techniczny w laboratorium chemicznym
Miejsce pracy: Warszawa
INoŻKC/2021/3/BSOV

Jednostka: Instytut Nauk o Żywności – Katedra Chemii
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Pracując na tym stanowisku, będziesz odpowiadać za:
Obsługę zajęć dydaktycznych i prac naukowo – badawczych Katedry w tym:
• przygotowywanie spisu odczynników
• przygotowywanie odczynników i szkła laboratoryjnego
• przygotowywanie i sprawdzanie działania urządzeń stosowanych podczas zajęć laboratoryjnych
• przygotowanie sal dydaktycznych do zajęć
• sprawdzanie porządku na salach po zakończonych ćwiczeniach
• dbałość o utrzymanie porządku i czystości w salach dydaktycznych Katedry Chemii
• udział w organizacji badań
• pomoc w przeprowadzaniu oznaczeń
• przygotowywanie odczynników i szkła niezbędnych do realizacji badań naukowych
• uaktualnianie stanu odczynników, będących na stanie Katedry Chemii
• przygotowywanie odczynników do utylizacji
• utrzymanie porządku w magazynach, w których przechowuje się odczynniki i szkło do zajęć dydaktycznych
• dokonywanie zakupów materiałów do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Katedrze Chemii
Udział w pracach administracyjno-organizacyjnych Katedry, w tym:
• pomoc w prawidłowym obiegu dokumentów, inwentaryzacji, zaopatrzeniu, przygotowywaniu planów zamówień publicznych

Aplikuj do nas jeśli posiadasz:
• Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane z zakresu: chemii, biologii, technologii żywności, żywienia człowieka, bezpieczeństwa żywności, biotechnologii, farmacji lub pokrewne
• Udokumentowany min. 4 letni staż pracy (wykształcenie średnie)
• Bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera, przede wszystkim pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Umiejętność organizacji pracy własnej, ustalania priorytetów oraz pracy pod presją czasu
• Umiejętność łatwego nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych, nastawienie na współpracę
• Optymizm, otwartość, życzliwość, umiejętność słuchania i zachowania spokoju w sytuacjach stresowych
• Sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność w działaniu

Decydując się na pracę z nami zyskasz:
• Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
• Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
• Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
• Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
• Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
• Paczki na święta dla dzieci
• Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
• Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 24 lutego 2021 r.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.
Klauzula informacyjna:
Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.
Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:
• W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
• W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

APLIKUJ

26-01-2021 11:11
mponichter