Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta badawczego-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu Instytutu Biologii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczego-dydaktycznego

w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu  Instytutu Biologii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Data ogłoszenia:                     09.06.2021 r

Termin  do składania ofert:    20.07.2021 r.

Liczba zgłoszeń:                    1

Kandydatka rekomendowana do zatrudnienia: mgr/lek.wet. Irena Barbara Jadwiga Pruszyńska

Uzasadnienie:

W dniu  23.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Przewodniczący Komisji:         prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Dyrektor Instytutu

Członek Komisji:                     prof. dr hab. Wojciech Pląder – Zastępca Dyrektora Instytutu

Członek Komisji:                     prof. dr hab. Magdalena Król-kierownik SPBN

Członek Komisji:                     dr hab. Sławomir Jaworski prof. SGGW

Sekretarz Komisji:                   mgr inż. Marta Sarzyńska

 

Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 1 osoby: mgr Ireny  Pruszyńskiej. Złożone dokumenty były poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się ze  złożoną dokumentacją, wezwała mgr  Irenę Pruszyńską. na rozmowę kwalifikacyjną  za pośrednictwem MS Teams
w dniu 27.07.2021r. Następnie, mgr Irena Pruszyńska, w dniu 09.09.2021r., przeprowadziła seminarium pt. “Starzy przyjaciele i ich rola w społeczeństwie krajów wysoko rozwiniętych”, pozytywnie  oceniony przez Komisję Hospitacyjną działającą przy WRiB.

Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydatka spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje
o zatrudnienie Pani mgr Ireny Pruszyńskiej na pełny etat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

07-10-2021 09:49
trusinski