Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Asystenta Badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin-Instytut Biologii

Warszawa, 17.02.2022 r.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii

Data ogłoszenia: 04.01.2022 r

Termin składania ofert: 12.02.2022r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Magdalena Święcicka

Uzasadnienie:

W dniu 16.02.22 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 1 osoby. Osoba złożyła dokumenty poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną, wezwała w dniu 16.02.2022 na rozmowę kwalifikacyjną  dr Magdalenę Święcicką. Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydat spełnia kryteria formalne
i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani dr Magdaleny Święcickiej na pełny etat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

28-02-2022 11:22
trusinski