Kierownik badawczo-techniczny w Centrum Medycyny Translacyjnej

Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczego-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta badawczego-dydaktycznego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii

Adiunkt badawczo-dydaktyczny Katedra Systemów Informatycznych

Asystent badawczo-dydaktyczny Katedra Systemów Informatycznych

Asystent badawczo-dydaktyczny Katedra Systemów Informatycznych

Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Instruktor SWFiS – nauczyciel akademicki

Praca dla doktorantów do projektu międzynarodowego – oferta 2

Praca dla doktorantów do projektu międzynarodowego – oferta 1