Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Nanobiotechnologii

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w zakresie: wykorzystania komputerowego wspomagania projektowania i organizacji procesów wytwarzania.

Asystent naukowo – dydaktyczny w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Asystent naukowo-dydaktyczny w Pracowni Rozrodu Małych Zwierząt Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedra Zastosowań Matematyki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka