Ogłoszenie wyników konkursu na zatrudnienie wykonawcy w projekcie badawczym PRELUDIUM21: „Charakterystyka związków bioaktywnych w surowcach odpadowych z przemysłu browarniczego i zbadanie ich wartości odżywczej i potencjału biotechnologicznego”.

“Ogłoszenie wyników konkursu na zatrudnienie wykonawcy w projekcie badawczym PRELUDIUM21: „Charakterystyka związków bioaktywnych w surowcach odpadowych z przemysłu browarniczego i zbadanie ich wartości odżywczej i potencjału biotechnologicznego”.

 

Liczba zgłoszeń: 1

 

Kandydat spełniał warunki określone w ogłoszeniu konkursowym: TAK

 

W wyniku przeprowadzonej oceny nadesłanego zgłoszenia oraz odbytej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna poparła kandydaturę dr inż. Alicji Ponder, na stanowisko wykonawcy w projekcie PRELUDIUM 21 (UMO-2022/45/N/NZ9/02044).

 

Kierownik Projektu

mgr inż. Marcin Kruk”

08-02-2023 08:17
aorzechowska