Ogłoszenie wyników Konkursu na utworzenie stanowiska typu Post-Doc w ramach projektu badawczego OPUS 13

Ogłoszenie wyników Konkursu na utworzenie stanowiska typu Post-Doc w ramach projektu badawczego OPUS 13, pt. „Wykorzystanie danych hiperspektralnych oraz LIDAR, pozyskiwanych z pułapu lotniczego oraz platformy UAV, do charakterystyki hydromorfologiczej europejskich rzek, w skali odcinka cieku” w Katedrze Teledetekcji i Badań Środowiska, Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW.

Informujemy, iż w ramach przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w uchwale  Rady NCN nr 28/2017 z dnia 9 marca 2017 r., konkursu na utworzenie stanowiska typu Post-Doc w ramach ww. projektu zakwalifikowany został Pan Paweł Sudra.

Przewodniczący Komisji

dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW

Kierownik Projektu

16-02-2022 12:51
Krzysztof Szwejk