Ogłoszenie wyników Konkursu na utworzenie stanowiska Student-Stypendysta w ramach projektu badawczego OPUS 13

Ogłoszenie wyników Konkursu
na utworzenie stanowiska Student-Stypendysta w ramach projektu badawczego OPUS 13, pt. „Wykorzystanie danych hiperspektralnych oraz LIDAR, pozyskiwanych z pułapu lotniczego oraz platformy UAV, do charakterystyki hydromorfologiczej europejskich rzek, w skali odcinka cieku” w Katedrze Teledetekcji i Badań Środowiska, Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW.

Informujemy, iż na powyższe ogłoszenie nie wpłynął żaden wniosek, w związku z czym konkurs nie został rozstrzygnięty.

Przewodniczący Komisji

dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW

Kierownik Projektu

16-02-2022 12:50
Krzysztof Szwejk