Ogłoszenie wyników Konkursu na utworzenie stanowiska Student-Stypendysta w ramach projektu badawczego OPUS 13, pt. „Wykorzystanie danych hiperspektralnych oraz LIDAR, pozyskiwanych z pułapu lotniczego oraz platformy UAV, do charakterystyki hydromorfologiczej europejskich rzek, w skali odcinka cieku”

Ogłoszenie wyników Konkursu
na utworzenie stanowiska Student-Stypendysta w ramach projektu badawczego OPUS 13, pt. „Wykorzystanie danych hiperspektralnych oraz LIDAR, pozyskiwanych z pułapu lotniczego oraz platformy UAV, do charakterystyki hydromorfologiczej europejskich rzek, w skali odcinka cieku” w Katedrze Teledetekcji i Badań Środowiska, Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW.

 

Informujemy, iż w ramach przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w uchwale  Rady NCN nr 28/2017 z dnia 9 marca 2017 r., konkursu na utworzenie stanowiska typu Student-Stypendysta w ramach ww. projektu zakwalifikowany został Pan Kacper Pawłowski.

 

Przewodniczący Komisji

dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW

Kierownik Projektu

05-04-2022 13:35
Krzysztof Szwejk