Ogłoszenie wyników konkursu na stypendium naukowe w projekcie badawczym pt:. „Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych.”

Ogłoszenie wyników konkursu na stypendium naukowe w projekcie badawczym pt:. „Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych.”

Zgodnie z §3 ust.13 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki, wyłoniono stypendystkę: lic. Martę Grabską.

Kierownik Projektu w SGGW

dr Małgorzata Grzesiuk-Bieniek

05-12-2022 14:31
trusinski