Ogłoszenie wyników konkursu na stypendium naukowe w projekcie badawczym pn. „Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych”

Informujemy, iż w ramach przeprowadzonego konkursu (zgodnie z ogłoszeniem oraz Regulaminem Komisji Stypendialnej, stanowiącymi załączniki do pisma z dn. 04.07.2022 r., zaakceptowanego przez Prorektora ds. Nauki SGGW, prof. dr hab. Tomasza Okruszko) wyłoniono stypendystę: Pana Adama Krzyżanowskiego.

Przewodniczący Komisji Stypendialnej/ Kierownik Projektu

Prof. dr hab. Arkadiusz Szterk

25-07-2022 12:13
Krzysztof Szwejk