Oferta stypendium naukowego dla studenta w Katedrze Nauk Przedklinicznych, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

OFERTA STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA STUDENTA

NAZWA JEDNOSTKI: Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa

NAZWA STANOWISKA: Stypendysta-student

CZAS TRWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO: maj – grudzień 2022  (8 miesięcy)

OBOWIĄZKI PRZEWIDZIANE DLA STYPENDYSTY:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie OPUS 20 Narodowego Centrum Nauki, student stypendysta będzie zobowiązany do:  izolacji RNA, syntezy cDNA, przeprowadzania reakcji qPCR i analizy uzyskanych wyników.

 

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE:

  1. Status studenta I lub II stopnia na kierunku Biotechnologia, Bioinżynieria Zwierząt lub kierunku pokrewnego
  2. Doświadczenie z zakresu wykorzystania technik biologii molekularnej w szczególności qPCR (izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, qPCR, analiza wyników) poparte opinią pracownika naukowego
  3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

KANDYDACI SĄ PROSZENI O ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES EMAIL

ewa_dlugosz@sggw.edu.pl

– cv;

– list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych

– opinia pracownika naukowego dokumentująca doświadczenie studenta w technice qPCR

– zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta

Do dnia 15 kwietnia 2022 r, do godziny 12:00.

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

07-04-2022 15:09
Krzysztof Szwejk