Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym w projekcie NCN OPUS 21 w KCHDZ WMW

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie badawczym pn. „Badanie reakcji organizmu na wysiłek fizyczny z zastosowaniem biologii systemowej u koni wyścigowych”

Nazwa jednostki: Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant

Liczba stanowisk: 2

Wymagania:

 1. Wymagania podstawowe:
 • zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf):

„Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej”.

Wymagania dodatkowe:

 1. stopień inżyniera/magistra biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych lub w zakresie nauk weterynaryjnych,
 2. znajomość technik biologii molekularnej (PCR, Western blotting, ELISA),
 3. mile widziane doświadczenie w innych technikach laboratoryjnych (hodowle komórkowe in vitro, cytometria przepływowa, proteomika, transkryptomika), lub doświadczenie w pracy ze zwierzętami (końmi),
 4. autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych będzie dużym atutem, jak również staże lub współpraca międzynarodowa, udział w realizacji grantów krajowych lub międzynarodowych;
 5. dobra znajomość języka angielskiego,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. silna motywacja do pracy,
 8. dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

Opis zadań:

prowadzenie prac eksperymentalnych związanych z tematyką projektu: pomoc przy zbieraniu materiału biologicznego (krew), przygotowanie/wykonanie badań morfologicznych i biochemicznych krwi, izolacja i przygotowanie materiału genetycznego, wykonywanie testów immunoenzymatycznych, hodowli komórkowych oraz badań cytometrycznych;

opracowywanie i prezentacja wyników badań;

udział w przygotowywaniu publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 21 – NZ7

Termin składania ofert: 08 sierpnia – 22 sierpnia 2022 r.

Forma składania ofert: email na adres olga_witkowska_piłaszewicz@sggw.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Warunki zatrudnienia:

 1. okres realizacji zadań w projekcie badawczym: – 36 miesięcy,
 2. umowa stypendialna za wynagrodzeniem – 5000 PLN.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2022 r.

Planowana data rozpoczęcia: 1 października 2022r

Dodatkowe informacje – Wymagane dokumenty:

 1. CV (zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacje i inne ważne osiągnięcia (wedle uznania kandydata) oraz informacje na temat uzyskanych wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, otrzymanych stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach naukowych);
 2. kopia dyplomu (jeśli dotyczy);
 3. list motywacyjny;
 4. informacja o pracy licencjackiej lub magisterskiej (jeśli dotyczy);
 5. informacja kontaktowa do co najmniej jednego pracownika naukowego, który może udzielić referencji;
 6. skanu podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
03-08-2022 11:38
Borys Błaszczak