Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach projektu SONATA 17 w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach projektu SONATA 17 w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Wymagania wobec kandydata:

 • stopień magistra w dziedzinie technologii żywności i żywienia lub żywienia człowieka i oceny żywności
 • pogłębiona wiedza z zakresu technologii żywności
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej z materiałami pochodzenia roślinnego.
 • dyspozycyjność i predyspozycje do pracy naukowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • status doktoranta Szkoły Doktorskiej

Zakres obowiązków:

 • aktywny udział w realizacji projektu, tzn. planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, opracowywanie wyników.
 • udział w przygotowaniu manuskryptów.
 • prezentacja wyników na seminariach i spotkaniach naukowych

Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia stypendium w – kwiecień 2023 r.

Kwota stypendium: 5000 zł/miesiąc

Okres wypłacania stypendium: 30 miesięcy

Planowane rozpoczęcie pracy: 1 kwietnia 2023

 

Dodatkowe informacje:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Katedry Techniki i Projektowania Żywności, ul Nowoursynowska 159c, budynek 32, pokój A109 lub e-mailowo: ktpz@sggw.edu.pl następujące dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny ze wskazaniem kompetencji aplikującego do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym;
 • prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 

Termin składania ofert: 28.02.2023 r, godz. 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu: 02.03.2023 r.

Dodatkowe informacje: dr hab. Marcin A. Kurek, prof. SGGW – marcin_kurek@sggw.edu.pl

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14-02-2023 14:36
aorzechowska
24-02-2023 08:16
aorzechowska