Kierownik badawczo-techniczny w Centrum Medycyny Translacyjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko: kierownik badawczo-techniczny

 

 

Miejsce pracy:

Centrum Medycyny Translacyjnej szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100; 02-797 Warszawa

 

Rodzaj umowy o pracę: umowa na czas nieokreślony

 Stanowisko: kierownik badawczo-techniczny

 

 

 

Opis stanowisko:

 

 • Obsługa aparatury naukowo-badawczej w zakresie biologii molekularnej
 • Obsługi komputera: Microsoft Office, programy statystyczne
 • Zarządzanie projektami badawczymi
 • Ustanowienie testów biochemicznych i modeli komórkowych do badań przedklinicznych
 • Identyfikacja i weryfikacja nowych celów terapeutycznych
 • Eksperymentalna analiza danych
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność, samodzielność, dyspozycyjność
 • Czas pracy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: medycyna weterynaryjna, medycyna, biologia i pokrewne
 • Posiadanie stopnia dr nauk
 • Najmniej 10 publikacji z JCR
 • Indeks H > 7
 • Umiejętność obsługi aparatury naukowo-badawczej w zakresie biologii molekularnej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub pobytem na stażu zagranicznym powyżej 5 miesięcy
 • dobra znajomość obsługi komputera: programy: Windows, pakiet Office: oprogramowanie statystyczne
 • staż pracy minimum 7 lat

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu, listu motywacyjnego, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych do dnia  14.07.2021

na adres:

Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie

 1. Nowoursynowska 100

02-797 Warszawa                  

z dopiskiem „Rekrutacja B-T”

lub na adres: zdzislaw_gajewski@sggw.edu.pl

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm..

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty

Aplikuj do nas jeśli posiadasz:
• wykształcenie: wyższe,
• znajomość zasad funkcjonowania Uczelni Wyższej,
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
• znajomość obsługi komputera, przede wszystkim pakietu MS Office,
• dobre relacje interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów,
• komunikatywność, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność, samodzielność.
Decydując się na pracę z nami zyskasz:

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
  • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
  • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
  • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
  • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
  • Paczki na święta dla dzieci
  • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci

  Klauzula informacyjna:
  Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż
  Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.
  Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:
  • W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
  • W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub  pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia”

 

 

08-07-2021 12:51
Krzysztof Szwejk