Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW

Warszawa, dn. 5 grudnia 2022 r.

 

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW

 

Data ogłoszenia: 18.10.2022 r.

Termin składania ofert: 18.11.2022 r. – 25.11.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr hab. Katarzyna Wiktorska

Uzasadnienie:

W dniu 1 grudnia 2022 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od jednej osoby. Złożone dokumenty były poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się
z dokumentacją, wezwała w dniu 01.12.2022 r. na rozmowę kwalifikacyjną dr hab. Katarzynę Wiktorską. Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydatka spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu. Dodatkowo dr hab. Katarzyna Wiktorska wykazała bogate doświadczenie w pracy badawczej. W związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Panią dr hab. Katarzynę Wiktorską na pełny etat na stanowisku Profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW.

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

05-12-2022 15:32
trusinski