Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii SGGW

Warszawa, 6 grudnia 2022.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii SGGW

Data ogłoszenia: 20.10.2022 r

Termin składania ofert: 20.11.2022-28.11.2022

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Prof. dr hab. Izabela Sitkiewicz

Uzasadnienie:

W dniu 01 grudnia 2022 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 1 osoby. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez tą osobę, wezwała w dniu 01.12.2022 na rozmowę kwalifikacyjną Prof. dr hab. Izabelę Sitkiewicz. Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydata spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani Prof. dr hab. Izabeli Sitkiewicz na pełny etat na stanowisku Profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii SGGW.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

06-12-2022 12:38
trusinski
06-12-2022 12:40
trusinski