Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW

Warszawa, dn. 25 stycznia 2022 r.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW

Data ogłoszenia: 15.11.2021 r.

Termin składania ofert: 15.12.2021 r. – 15.01.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Krzysztof Staszkiewicz

Uzasadnienie:

W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Dyrektor Instytutu Biologii, przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Wojciech Pląder – Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii, dr Magdalena Muchorowska, dr hab. Piotr Bednarczyk – kierownik Katedry Fizyki i Biofizyki, mgr Marta Sarzyńska – Sekretarz Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 2 osób. Dwie osoby złożyły dokumenty poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją wezwała w dniu 18.01.2022 na rozmowę kwalifikacyjną dwie osoby. Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydat mgr Krzysztof Staszkiewicz spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu. Dodatkowo mgr Krzysztof Staszkiewicz wykazał bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. W związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pana mgr Krzysztofa Staszkiewicza na pełny etat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

26-01-2022 12:25
trusinski
26-01-2022 12:50
trusinski