Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii

Warszawa, 26 stycznia 2022.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii

Data ogłoszenia: 12.11.2021 r

Termin składania ofert: 10.01.2022-17.01.2022

Liczba zgłoszeń: 5

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Agnieszka Gałązka

Uzasadnienie:

W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Dyrektor Instytutu Biologii, przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Wojciech Pląder – Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii, dr hab. Ewa Górska, dr inż. Sławomir Orzechowski – kierownik Katedry Biochemii i Mikrobiologii, mgr Marta Sarzyńska – Sekretarz Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 5 osób. Dwie osoby złożyły dokumenty poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osoby, wezwała w dniu 21.01.2022 na rozmowę kwalifikacyjną mgr Agnieszkę Gałązkę. Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydata spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Panią mgr Agnieszkę Gałązkę na pełny etat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

26-01-2022 09:29
trusinski