Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystenta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii

Warszawa, 24.05.2022.

 

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii

 

Data ogłoszenia: 14.04.2022 r

Termin składania ofert: 14.05.2022-20.05.2022

Liczba zgłoszeń: 12

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Adrian Górecki

Uzasadnienie:

W dniu 24 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Dyrektor Instytutu Biologii, przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Wojciech Pląder, dr inż. Sławomir Orzechowski – kierownik Katedry Biochemii i Mikrobiologii, dr Małgorzata Grzesiuk-Bieniek, mgr inż Marta Sarzyńska. Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 12 osób. Dwie osoby złożyły dokumenty poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osoby, wezwała w dniu 24.05.2022 na rozmowę kwalifikacyjną dr Adriana Góreckiego
Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydata spełnia kryteria formalne
i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje
o zatrudnienie Pana dr Adriana Góreckiego na pełny etat na stanowisku asystenta badawczego          w projekcie „Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters” realizowanego w Katedrze Biochemii             i Mikrobiologii w Instytucie Biologii, SGGW w Warszawie.

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

25-05-2022 11:20
trusinski
25-05-2022 13:27
trusinski