Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW

Warszawa, dn. 12 lipca 2022 r.

 

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW

 

Data ogłoszenia: 16.05.2021 r.

Termin składania ofert: 16.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Piotr Olejnik

Uzasadnienie:

W dniu 6 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od jednej osoby. Złożone dokumenty były poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją, wezwała w dniu 06.07.2022 r. na rozmowę kwalifikacyjną dr Piotra Olejnika. Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydat spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu. Dodatkowo dr Piotr Olejnik wykazał bogate doświadczenie w pracy badawczej. W związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje
o zatrudnienie Pana dr Piotra Olejnika na pełny etat na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW.

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

13-07-2022 13:44
trusinski