Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii

Warszawa, 10 grudnia 2021 r.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii

Data ogłoszenia: 11.10.2021 r

Termin składania ofert: 12.11.2021-20.11.2021

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Marcin Gradowski

Uzasadnienie:

W dniu 30 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Dyrektor Instytutu Biologii, przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Wojciech Pląder – Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii, dr hab. Edyta Zdunek-Zastocka, dr inż. Sławomir Orzechowski – kierownik Katedry Biochemii
i Mikrobiologii, mgr Marta Sarzyńska – Sekretarz Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 2 osób. Jedna osoba złożyła dokumenty poprawne pod względem formalnym. Komisja
po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osoby, wezwała w dniu 30.11.2021
na rozmowę kwalifikacyjną dr Marcina Gradowskiego. Po rozmowie Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydat spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu
i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pana dr Marcina Gradowskiego na pełny etat na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii
i Mikrobiologii, Instytutu Biologii.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

13-12-2021 12:26
trusinski