Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego, post-doc w projekcie finansowanym przez NCN w ramach konkursu SONATA 17 w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) na stanowisko adiunkta badawczego, post-doc w projekcie finansowanym przez NCN w ramach konkursu SONATA 17
w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka.

Data ogłoszenia konkursu: 15.07.2022 r.

Termin składania dokumentów: 15.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: do 27.09.2022r.

Liczba kandydatów: 36

Kandydatka rekomendowana do zatrudnienia:

Dr Razie Razavi

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa w dniu 20.09.2022r. dokonała oceny formalnej złożonych ofert.
Ze wszystkich 36 ofert, kryteria formalne były spełnione przez 23 kandydatów. Przeprowadzono 5 rozmów kwalifikacyjnych
z wybranymi na podstawie osiągnięć kandydatami. Dr Razie Razavi charakteryzuje się wykształceniem oraz doświadczeniem najbardziej zbliżonym do profilu projektu. Posiada 7 publikacji indeksowanych w JCR, index Hirscha 3. Była promotorką 3 prac magisterskich.

W związku z powyższym Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani dr Razie Razavi na stanowisku adiunkta badawczego
na pełny etat na stanowisku w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności.

 

Kandydatka zrezygnowała z ubiegania się o zatrudnienie, co spowodowało, że konkurs na ww. stanowisko został nierozstrzygnięty.

 

 

22-09-2022 08:19
aorzechowska
18-10-2022 13:50
aorzechowska