Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu  Instytutu Biologii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Warszawa, 10.09. 2021 r.

 

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego-dydaktycznego

w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu  Instytutu Biologii,
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Data ogłoszenia:                          09.06.2021 r

Termin składania ofert:          do 20.07.2021 r.

Liczba zgłoszeń:                    2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Jacek Szeliga

Uzasadnienie:

W dniu  23.07.2021  r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Przewodniczący Komisji:      prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Dyrektor Instytutu

Członek Komisji:                     prof. dr hab. Wojciech Pląder – Zastępca Dyrektora Instytutu

Członek Komisji:                     prof. dr. hab. Magdalena Król-Kierownik SPBN

Członek Komisji:                     dr hab. Sławomir Jaworski prof. SGGW

Sekretarz Komisji:                   mgr inż. Marta Sarzyńska

 

Komisja Konkursowa stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu, Instytutu Biologii, w terminie składania ofert wpłynęły dokumenty od 2 osób. Złożone dokumenty były poprawne pod względem formalnym. Komisja po zapoznaniu się ze  złożoną dokumentacją, przeanalizowaniu ofert spełniających wymagania formalne wezwała w dniu 27.07.2021r. na rozmowę kwalifikacyjną  za pośrednictwem MS Teams dr Jacka Szeligę. Ponadto, dr Jacek Szeliga, w dniu 03.09.2021r., przedstawił referat pt. “Monitoring obecności bakterii Legionella w wodzie użytkowej i urządzeniach klimatyzacji”, pozytywnie  oceniony przez Komisję Hospitacyjną działającą przy WRiB.

Komisja Konkursowa stwierdza, że kandydat spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu i w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pana dr Jacka Szeligi na pełny etat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

07-10-2021 09:54
trusinski