Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 03.02.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki

Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne

Dyscyplina naukowa: pedagogika

Termin składania dokumentów: 03.02.2022r. – 07.03.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 2
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 2 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie pedagogika. Komisja Konkursowa stwierdziła, że 2 kandydatów nie spełniało wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa nie przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonych kandydatur do zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

 

14-03-2022 15:53
knowak