Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 28.05.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Socjologii

Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Termin składania dokumentów: 28.05.2022r. – 27.06.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 0
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: W związku z brakiem zgłoszeń Komisja Konkursowa nie przystąpiła do oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym kandydatur do zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Warszawa, 11.07.2022r.

 

11-07-2022 16:42
knowak