Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 03.02.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne

Dyscyplina naukowa: psychologia

Termin składania dokumentów: 03.02.2022r. – 17.02.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 2
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0
Uzasadnienie: Komisja Konkursowa w dniu 21.02.2022r. przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 2 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie psychologia. Komisja Konkursowa stwierdziła, że 2 kandydatów nie spełniało wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa nie przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonych kandydatur do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

22-02-2022 18:13
knowak
10-03-2022 16:29
knowak