Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 1

Data ogłoszenia konkursu: 13.06.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Socjologii

Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Termin składania dokumentów: 13.06.2022r. – 27.06.2022r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa w dniu 05.07.2022r. przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 1 osoby, która zgłosiła się do konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie nauki socjologiczne. Komisja Konkursowa stwierdziła, że kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty. Nie został jednak spełniony wymóg statutowy dotyczący osiągnięć publikacyjnych do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, w związku z tym Komisja Konkursowa nie zarekomendowała kandydata do zatrudnienia.

Warszawa, 11.07.2022r.

11-07-2022 16:47
knowak
11-07-2022 16:56
knowak