Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 2

Data ogłoszenia konkursu: 12.12.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Socjologii

Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Termin składania dokumentów: 12.01.2023r. – 27.01.2023r.

Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty osoby, która zgłosiła się do konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie nauki socjologiczne. Komisja Konkursowa stwierdziła, że kandydat nie spełniał wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa nie przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonej kandydatury do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Warszawa, 02.02.2023r.

02-02-2023 16:28
knowak