Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii i Oceny Żywności INoŻ

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.)

 

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 21.10.2022 r.
Termin składania dokumentów: 21.11-05.12.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.12.2022 r.
Liczba zgłoszeń: 2

 

 

Uzasadnienie:


Komisja Konkursowa stwierdza, że w ramach ogłoszonego konkursu na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności, w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, w Zakładzie Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż wpłynęły dwie oferty.

Dokumenty złożone przez kandydatki są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Po zapoznaniu się z aplikacjami obu kandydatek,  Komisja rekomenduje zatrudnienie na zasadach umowy o pracę Panią mgr inż. Annę Kot na w/w stanowisku.

 

 

/prof. dr hab. Mirosław Słowiński/

Przewodniczący Komisji

12-12-2022 14:48
ajackowska
12-12-2022 14:55
ajackowska